Skip to content Skip to footer

Невропсихологична когнитивна рехабилитация

Невропсихологичната когнитивна неврорехабилитация Neuropsychological cognitive rehabilitation (наричана още когнитивна рехабилитация или когнитивна ремедиация cognitive remediation) е терапевтичен подход включващ различни методи, които имат за цел да възстановят когнитивните функции, да компенсират трудностите и да намалят въздействието на когнитивните дефицити в ежедневието, да подобрят качеството на живот.

Когнитивната рехабилитация се основава на концепцията за невропластичност, което означава, че мозъкът може да се адаптира, като променя, коригира, реорганизира съществуващи невронни връзки или като създава нови невронни мрежи. Това може да включва функционални промени вследствие на увреждане на мозъка или структурни промени вследствие на заучаване на нова информация.

Например, ако поради мозъчна травма след инсулт или автомобилна катастрофа, загубите способността да говорите (афазия), това не означава, че задължително сте загубили говора завинаги. Провеждането на когнитивна неврорехабилитация може да помогне на мозъка ви да се “научи” отново да говори, чрез реорганизиране и коригиране на съществуващите невронни връзки или създаване на нови невронни мрежи.

Невропсихологичната когнитивна рехабилитация спомага за:

 • възстановяването или подобряването на засегнатите когнитивни функции (когато това е възможно)
 • компенсирането на трудностите чрез прилагане на алтернативни стратегии и прилагане на външни помощни средства и инструменти

 

За кого е предназначена когнитивната неврорехабилитация?

Когнитивната рехабилитация е насочена към всички пациенти (възрастни и деца), страдащи от вроден или придобит когнитивен дефицит, включително когнитивни разстройства в резултат на невродегенеративни или прогресиращи заболявания.

Невропсихологичната когнитивна рехабилитация включва няколко различни подхода:

 • Възстановителен подход – целенасочено когнитивно стимулиране, наричано когнитивна стимулация : има за цел да се стимулират дефицитните функции по индивидуален, целенасочен и прогресивен начин. Благодарение на мозъчната пластичност (невропластичност) мозъкът има възможност да възстанови определени когнитивни функции чрез коригиране на съществуващите невронни връзки или чрез създаване на нови невронни мрежи.
 • Компенсаторен подходразработване на компенсаторни стратегии и използване на помощни средства и електронни устройства: чрез различни занимания и упражнения, детето или възрастният се насърчават да развиват нови стратегии, които да им помогнат да се адаптират като минимизират негативните последици от когнитивното увреждане в ежедневния живот, училище, на работното място…Уповавайки се на съхранените когнитивни функции, хората с когнитивен дефицит се научават да подходят различно, като извършват задачите по нов адаптиран начин.
  • Различни помощни устройства могат да компенсират загубените умения. Например, човек с афазия (частична или пълна загуба на речта след инсулт или развитие на туморно образование), при когото не се наблюдава подобрение, може да бъде обучен да си служи с комуникационно табло, компютър или устройство за генериране на реч, които да му позволят да комуникира.
 • Адаптивен подходкорекции на средата и начина на живот в ежедневието: предлагане начини за ограничаване на негативните последици от засегнатите функции чрез коригиране и адаптиране на заобикалящата среда.

Холистичен подход за по-ефикасна и цялостна грижа за пациента

За да бъде ефикасна грижата за пациента е нужно той (при нужда и близките) да получи холистична, цялостна подкрепа. Препоръките, които давам са строго индивидуални и отговарят на нуждите на пациента. Могат да се отнасят до различни области от живота, които научно доказано играят роля във физическото, менталното здраве и емоционалния баланс.

 • Стратегии за подобряване на общото здраве и ежедневния живот
 • Здравословно хранене и влиянието му върху емоциите и работата на нервната система
 • Начини за намаляване на стреса, напрежението и негативните емоции – релаксация, медитативни техники…
 • Препоръка за допълнителни терапии при нужда (логопед, ерготерапевт, терапия със специалист по психомоторика….)
 • Стратегии и грижа за безопасността при шофиране, при приемане на лекарства, при риск от падане и т.н.
 • Информация за заболяването или състоянието, запознаване с общности и онлайн ресурси (групи за подкрепа, препоръчани информативни сайтове, литература..)
 • Препоръки за повторно невропсихологично тестване при необходимост от наблюдение развитието на заболяването във времето или прогреса на дадена терапия
 • Психологическа подкрепа за семейството и близките

Броят на необходимите сесиите е строго индивидуален, съобразен с поставените цели и наблюдавания напредък. След определен брой терапевтични сесии е препоръчително да се направи оценка на ефективността на предложената неврорехабилитация, постигнатият прогрес и евентуално да се предложи преоценка на нуждите.

Ако вие или ваш близък сте преживели инсулт, мозъчна травма, оперативна намеса, изпитвате когнитивни затруднения и се нуждаете от подкрепа, моля, свържете се с мен.

 

Този сайт използва бисквитки, за да работи оптимално. Научете повече за нашата: поверителност-на-данни

© Copyrighted content www.valentinadimitrova.com!