Skip to content Skip to footer
Невропсихологичен кабинет ул. Сливница 12, гр. Сливен
Понеделник - Петък 10-16 ч. С предварително записан час

Повече за мен

Валентина Димитрова-Сярова, MSc

Магистър клиничен невропсихолог

Здравейте!

Казвам се Валентина Димтрова-Сярова и съм магистър  клиничен психолог със специализация по невропсихология, или накратко – невропсихолог. Завършила съм бакалавърска степен по психология в Université de Provence, Франция, профил невронауки през 2010 год. След това, следвайки моята страст относно когнитивното функциониране и свързаните с него разстройства, завърших магистърска степен  по невропсихология с научноизследователски и професионален профил в университета Aix-Marseille, Франция

Професията клиничен невропсихолог е строго регламентирана. Във Франция се изискват минимум 5 години университетско обучение със завършена магистърска степен на специализация по невропсихология.

До 2018 година съм практикувала във Франция с деца и възрастни, в няколко  клиники, както и в собствен частен кабинет при съвместна работа с ОПЛ лекари, невролози, педиатри и гериатри.

Голяма част от работата и интересите ми при децата са насочени върху диагностицирането и терапията на невроразвитийни нарушения, като синдром на дефицит на вниманието с хиперкативност СДВХ;  обучителни нарушения като дислексия, дисграфия, дискалкулия; нарушения на комуникацията; моторни нарушения; нарушения от аутистичния спектър и др. Работила съм като експерт невропсихолог към Résodys към клиника в Aix-en-Provence. Основните ми задачи включваха диагностициране на неврокогнитивни проблеми при деца с проблеми в развитието, обучителни затруднения и поведенчески проблеми, както и изготвяне на план за индивидуална когнитивна рехабилитация и стратегии за адаптация на обучителния процес.
 
Имам особен интерес и дългогодишен клиничен опит при ранно диагностициране и проследяване на невродегенеративни заболявания, както и планиране и провеждане на когнитивна стимулация, адаптиране на обкръжаващата среда с цел забавяне прогреса на заболяването и удължаване автономността на пациента.
 
Занимавам се с диагностика и когнитивна рехабилитация при придобити когнитивни нарушения, като например проблеми с паметта, вниманието, концентрацията, говора и поведението вследствие на прекаран инсулт, черепно-мозъчна травма, тумор или след оперативна намеса.
 

Преминала съм множество сертификационни обучения, като някои от тях може да видите  в края на страницата.  Продължаващото образование е от съществено значение за мен.   Не спирам да се обучавам  с  нестихващо любопитство и страст, присъствала съм на множество конференции, семинари и обучения.  Не спирам  да научавам, да развивам нови подходи,  да прилагам нови  инструменти  и да следя научните постижения в областта на невропсихологията, неврологията  и невронауките. Член съм на  Дружество на невропсихолозите във Франция от 2011г и в Асоциацията по когнитивна неврорехабилитация  от  2019г. 

През 2018 година се върнах в България, в последствие развивам своя частна невропсихологична практика в Сливен.

Считам за своя мисия да споделям дългогодишните си опит и знания придобити в чужбина. Обичам работата си и се чувствам благословена, че мога да насоча усилията си за да помагам на тези, които имат нужда!
 
Бъдете здрави!
 

Области на експертиза

Клинична Невропсихология

Оценка, диагностика и когнитивна неврорехабилитация на когнитивни  разстройства, засягащи паметта, екзекутивните функции, способностите за учене, вниманието, говора, четенето, решаването на проблеми и вземането на решения.

 • Деца:
  • специфични обучителни затруднения : дислексия, дисфазия, дискалкулия
  •  Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност СДВХ
  •  Диспраксия и други психомоторни нарушения 
  • Разстройства от аутистичния спектър
  • Придобити неврологични нарушения– при травма на главата, епилепсия, менингит
  • Проблеми с поведението и емоциите
 • Възрастни:
  • ранна диагностика на начални дементни прояви
  • изследване на основните когнитивни процеси и техните отклонения – при невродегенеративни заболявания, съдови инциденти, мозъчни травми, оперативна намеса
 •  Неврокогнитивна рехабилитация
 • Невропсихотерапия    при проблеми със съня
 • Невропсихотерапия при стрес, панически атаки, бърнаут

Дипломи и сертификати

Université de Genève, Suisse
Нарушения от аутистичния спектър - Интервенция Troubles du spectre de l'autisme - Interventions
Certificate
2022 г.
Université de Genève, Suisse
Нарушения от аутистичния спектър - Диагностика Troubles du spectre de l'autisme - Diagnostic
Certificate
2022 г.
Université de Genève, Suisse
Нарушения от аутистичния спектър - Биология и Невронауки / Troubles du spectre de l'autisme - Biologie et Neurosciences
Certificate
2022 г.
Harvard Medical School, USA
Управление на стреса / Stress Management
Certificate
2022
University of North Carolina School of Medicine, USA
Structured TEACCH: Individualized Schedules, TEACCH Autism Program / TEACCH индивидуална терапия - Програма за деца с аутизъм
Certificate
2019
John Hopkins University, USA
Psychological First Aid / Първа психологична помощ
Certificate
2018
NEURODYS PACA (RESODYS), France
Синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието СХДВ - диагностика, когнитивна рехабилитация, адаптация на образователния процес
Certificate
2017
Renaissance Life Therapies, International training Academy, UK
Когнитивно-поведенческа терапия при депресия, тревожност, фобии и паник атаки / CBT for depression, anxiety, phobias and panic attacks
Certificate
2016
Université Aix-Marseille, France
Магистърска степен - Невропсихология на когнитивните нарушения / Master Neuropsychologie des perturbations cognitives
Master/ Магистър
2013
Université de Provence, France
Бакалавърска степен по психология, профил Невронауки / Licence de psychologie, Majeure Neurosciences
Licence /Бакалавър
2010

С какво мога да бъда полезна

като КЛИНИЧЕН невропсихолог ПОМАГАМ на своите пациенти да идентифицират, разберат и преодолеят когнитивните и емоционални затруднения. Помагам им да развият своя когнитивен потенциал и да достигнат целите си
Този сайт използва бисквитки, за да работи оптимално. Научете повече за нашата: поверителност-на-данни

© Copyrighted content www.valentinadimitrova.com!