Skip to content Skip to footer

Неврорехабилитация при придобити мозъчни увреждания

Придобитите мозъчни увреждания, за разлика от вродените, се появяват след раждането и могат да бъдат причинени от:

 • травматично мозъчно увреждане като мозъчно сътресение, контузия, хематом, фрактура, получени след пътно-транспортно произшествие, удар, спортна контузия и други инциденти.
 • нетравматични увреждания, получени при появата на:
  • болести на кръвообращението: мозъчно-съдови инциденти (инсулт), руптура на мозъчната аневризма, инфаркт на миокарда (аноксична енцефалопатия)
  • обемни процеси : мозъчен тумор, онкологични новообразувания
  • инфекциозни заболявания: менингит, енцефалит, асиптецимия
  • автоимунни възпалителни състояния : множествена склероза, ХИВ, лупус, болест на Бехчет
  • излагане на токсични химикали и предозиране
  • прекомерна продължителна употреба на алкохол: синдром на Корсаков
  • тежък дефицит на витамини
  • когнитивни увреждания след химиотерапия, известни като химио-мъгла или мозъчна мъгла (PCCI- Post-Chemotherapy Cognitive Impairment)

Промените в когнитивното и емоционалното функциониране и в поведението зависят от областта на мозъка, която е била засегната. Нараняванията на мозъка не винаги са видими при провеждане на образна диагностика и може да няма ясни външни признаци на нараняване и увреждане.

Какви когнитивни симптоми могат да възникнат след придобито мозъчно увреждане?

Симптомите варират в зависимост от местоположението и степента на увреждане на мозъка. Когнитивните увреждания могат да бъдат тежки и да засягат много когнитивни умения, или могат да бъдат много леки и специфични. Някои когнитивни симптоми се срещат по-често от други поради уязвимостта на мозъчните мрежи и структури, които ги осъществяват.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (DSM V) групира шест когнитивни области, които могат да бъдат засегнати както при леки, така и при сериозни неврокогнитивни разстройства. Тези области могат да бъдат директно оценени чрез невропсихологични тестове и включват:

 • Затруднения с паметта, които могат да варират от често забравяне къде сте поставили важни предмети, като ключове, портфейл и очила, до сериозно увреждане водещо до забравяне на цели разговори, скорошни събития или това, което се е случило преди няколко минути.
 • Засегнати екзекутивни функции, които представляват набор от когнитивни способности включващи планиране, взимане на решения, работна памет, флексибилност (умствена гъвкавост), поддържане на вниманието, липса на когнитивен контрол на импулсите (инхибиране) и т.н..
 • Засегнато внимание
 • Нарушени езикови умения – говор, разбиране
 • Затруднена перцептивно-моторна функция: зрително възприятие (т.е. способност за интерпретиране на информация, която очите ни получават), визуално-конструктивни умения (т.е. способност за организиране и манипулиране на пространствена информация) и перцептивно-моторна координация (комбинацията от сензорни и двигателни умения, които позволяват на човек да синхронизира движенията на тялото).
 • Проблеми засягащи социалните умения: разпознаване на собствените емоциите, теория на ума, т.е. способността за разбиране и тълкуване на вярванията, намеренията и емоциите на друг човек.
Когнитивната неврорехабилитация след придобити мозъчни увреждания

Когнитивната неврорехабилитация Cognitive rehabilitation (наричана още когнитивна ремедиация cognitive remediation) е терапевтичен подход включващ различни методи, които имат за цел да възстановят когнитивните функции, да намалят въздействието на когнитивните дефицити в ежедневния живот и да подобрят качеството на живот.

Когнитивната неврорехабилитация се основава на концепцията за невропластичност, което означава, че мозъкът може да се адаптира, като променя, коригира, реорганизира съществуващи невронни връзки или като създава нови невронни мрежи. Това може да включва функционални промени вследствие на увреждане на мозъка или структурни промени вследствие на заучаване на нова информация.

Например, ако поради мозъчна травма след инсулт или автомобилна катастрофа, загубите способността да говорите (афазия), това не означава, че задължително сте загубили говора завинаги. Провеждането на когнитивна неврорехабилитация може да помогне на мозъка ви да се “научи” отново да говори, чрез реорганизиране и коригиране на съществуващите невронни връзки или създаване на нови невронни мрежи.

Когнитивната неврорехабилитация спомага за:

 • възстановяването или подобряването на засегнатите когнитивни функции (когато това е възможно)
 • компенсирането на трудностите чрез прилагане на алтернативни стратегии и прилагане на външни помощни средства и инструменти
Какви психологически състояния могат да възникнат след придобито мозъчно увреждане?

Психологическите разстройства са чести след мозъчно увреждане. Увреждането на определени мозъчни структури може да намали емоционалния контрол, което може да влоши чувството на безпокойство, гняв и да повлияе негативно на способността за справяне с ежедневните стресови фактори.

След мозъчно увреждане работоспособността и физическите способности могат да намалеят. Социалните контакти могат да бъдат ограничени, може да се появи чувство на липса на самочувствие и чувство за безполезност. Извършването на любими занимания може да е затруднено. Всички тези фактори могат да допринесат за появата на депресия. Хората, които са преживели епизод на депресия преди мозъчното увреждане, са изложени на по-голям риск от появата на посттравматична депресия.

В зависимост от начина на придобиване на мозъчното увреждане, но най-често след преживени шокиращи и животозастрашаващи инциденти, пациентите могат да развият посттравматично стресово разстройство.

Когнитивно-поведенческата терапия (разработена от д-р Арън Бек) е доказала своята ефективност при горните психологически състояния. Хората преживели мозъчна травма често имат когнитивни дефицити (напр. промени в паметта, затруднено внимание, засегнати екзекутивни функции и др.), които пречат на прилагането когнитивно поведенческата терапия по класически начин. В повечето случаи, мога да предложа провеждането на адаптирана когнитиво-поведенческа терапия с цел да помогна за разбирането и приемането на промените след инцидента и загубата на предишния живот.

Image by Freepik

Този сайт използва бисквитки, за да работи оптимално. Научете повече за нашата: поверителност-на-данни

© Copyrighted content www.valentinadimitrova.com!