Skip to content Skip to footer

Невропсихологична когнитивна рехабилитация след мозъчен инсулт

Съдържание

Видове мозъчен инсулт

Инсултът представлява внезапно спиране на кръвообращението в определена област на мозъка, което води до неадекватно кръвооросяване и последваща смърт на нервни клетки. Kогато притокът на кръв към дадена област на мозъка е прекъснат, мозъчните клетки са лишени от кислород и хранителни вещества и започват да умират. Когато невроните умират, способностите, контролирани от тази област се изгубват.

Има два основни вида инсулт:

 • Исхемичен: дължи се на запушен кръвоносен съд в мозъка.
 • Хеморагичен: дължи се на кръвоизлив в мозъка или около него.

Около 87% от всички инсулти са исхемични, а останалите 13% са хеморагични.

видове инсулт схема
Когнитивни увреждания след преживян инсулт

Повече от две трети от пациентите преживели инсулт се сблъскват с когнитивни и емоционални затруднения по време на процеса на възстановяване. Видовете увреждания и тяхната степен зависят според засегнатата от инсулта област в мозъка.

Когнитивната неврорехабилитация е нефармакологична терапия, която предоставя помощ за справяне с когнитивните и емоционални затруднения. Когнитивната неврорехабилитация се извършва от невропсихолог, преминал специално обучение.

Когнитивното увреждане е често наблюдавана последица след преживян инсулт, като засяга между 40 и 60% от пациентите. Рискът от развитие на деменция е 10 пъти по-голям сред хората преживели инсулт, поради промени настъпващи в бялото мозъчно вещество (левкоарайоза).

засегнати когнитивни функции след инсулт схема

Настъпилите при инсулта физиологични промени в мозъчната тъкан могат да доведат до когнитивен спад или когнитивни увреждания и оказват влияние върху качеството на живот, като могат да засегнат различни области и да доведат до:

 • затруднения с говора – афазия, дизартрия, говорна апраксия
 • затруднения с вниманието и концентрацията, забавена психомоторна скорост
 • нарушения на паметта – затруднено заучаване на нова информация и трудно припомняне на вече заучена информация
 • нарушени екзекутивни функции – нарушени способности за планиране, организиране на сложни двигателни и поведенчески програми
 • нарушени възприятие и обработка на информацията
 • Визуално-пространствени затруднения и дезориентация
 • психо-моторни увреждания

Нарушенията на екзекутивните функции представляват затруднения при извършването на рутинни дейности, като организиране и изготвяне на стратегия за иницииране, изпълнение на дадена задача (като поредица от действия) и проследяване за правилното ѝ изпълнение. Нарушените екзекутивни функции са тясно свързани с появата на затруднения в извършването на ежедневните дейности – грижа за себе си, приемане на лекарства и др.

Често след преживян инсулт настъпват и емоционални промени. Например увреждането на левия темпорален лоб е свързано с появата на депресивни симптоми, докато увреждане в дясната хемисфера може да доведе до поява на маниакално поведение. Увреждането на фронталния лоб (челен дял) често променя драстично емоциите и поведението на пациента.

Какво представлява невропсихологичната когнитивната рехабилитация

Невропсихологичната когнитивната рехабилитация (наричана още когнитивна неврорехабилитация neuropsychological cognitive neurorehabilitation) е нефармакологичен терапевтичен подход, който помага за справяне с когнитивните и емоционални затруднения. Този терапевтичен метод подпомага допринася за възстановяването на нормалното когнитивно функциониране. Научните изследвания показват, че когнитивната рехабилитация води до забележими подобрения в различни когнитивни области като говора, паметта, скоростта на обработка на информацията и вниманието.

Ранното диагностициране на когнитивното увреждане след инсулт е от значителна важност за избиране на подходяща рехабилитационна терапия и постигане на добри резултати. Първите три месеца след инсулт се считат за най-подходящия период за двигателно и когнитивно възстановяване.

Не всички когнитивни умения са нарушени след инсулт. Когнитивният възстановителен подход има за цел да научи пациентите как да използват съхранените си способности, за да компенсират настъпилите когнитивни нарушения.

 • Възстановителен подход – представлява директно коригиране/обучение на когнитивните умения с адаптирана и целенасочена когнитивна стимулация, имащо за цел възстановяване на научени преди това модели на поведение.
 • Компенсаторен подход – обучение на компенсаторни стратегии, чрез установяване на нови модели на когнитивна дейност и използване на когнитивни компенсаторни механизми.

Невропсихологичната когнитивна рехабилитация се основава на концепция за невропластичност, благодарение на която човешкият мозък притежава способност да преминава през структурни и функционални промени, да реорганизира, променя и коригира съществуващите невронни връзки (синапси) или да създава нови невронни мрежи. Благодарение на своята пластичност, мозъкът е способен на функционална реорганизация и този принцип осигурява необходимата среда за когнитивна и двигателна рехабилитация след инсулт.

Кликнете тук за да прочетете повече за когнитивната рехабилитация

Когнитивната рехабилитация след инсулт, извършена от специлизирин невропсихолог, има за цел да подобри ежедневното функциониране на пациентите. Терапията включва когнитивна стимулация, която се провежда под формата на различни упражнения с лист и химикал, работа със специално разработени компютърни програми, рехабилитация в реални ежедневни ситуации. Терапията е строго индивидуална, като преди започването ѝ се поставят определени цели. Неврорехабилитацията има за цел да симулира изгубените когнитивни способности, за да ги подобри или да обучи пациента на различни компенсаторни стратегии, като използване на външни средства за подобряване на паметта, вниманието и др.

Когнитивната рехабилитация интегрира елементи и от когнитивно-поведенческата терапия и психотерапията, за да помогне на пациента да отработи, осъзнае и приеме емоционалните и когнитивни последици след инсулта.

Преживяването на инсулт може да доведе до различни промени в поведението, емоциите и когницията, които може да предизвикат високи нива на стрес. Въпреки това, чрез ефективна рехабилитация пациентите имат потенциала да постигнат благоприятни резултати и да подобрят качеството си на живот.

Ако смятате, че вие или ваш близък проявявате няколко от горепосочените когнитивни увреждания след преживян инсулт и се нуждаете от подкрепа, моля, свържете се с мен.

Ако статията ви е харесала и я намирате за полезна, чувствайте се свободни да я споделите, за да може да достигне до повече хора. Благодаря!

Този сайт използва бисквитки, за да работи оптимално. Научете повече за нашата: поверителност-на-данни

© Copyrighted content www.valentinadimitrova.com!