Skip to content Skip to footer

Невропсихологично изследване при деца

Мотивите за консултация с невропсихолог включват главно проблеми в развитието, затруднения в обучението, смущения в поведението, в семейния, социален и емоционален живот на детето.

Целта на невропсихологичната консултация е да даде информация как работят различните области и системи в мозъка и как това се свързва с уменията и поведението на детето.

Невропсихологичното изследване при децата цели да оцени цялостния профил на детето и да изследва и анализира следните области:

 • интелект (IQ)
 • езикови и речеви умения, писмена реч
 • учене и памет
 • внимание
 • екзекутивни функции – организация, планиране, флексибилност, контрол на импулсите, многозадачност (multitasking) и т.н.
 • скорост на обработка на информацията
 • визуално-пространствени умения
 • възприятия и сетивна обработка на информацията
 • моторни умения и координация
 • поведенческо и емоционално функциониране

невропсихологично изследване схема

Освен затрудненията, невропсихологичният преглед изследва и подчертава и силните страни и умения на детето. Това е от изключителна важност, особено за правилното съставяне и планиране на невропсихологични терапии, които помагат на детето да развие стратегии за компенсиране на затрудненията си. Тези стратегии се уповават именно на добре развитите и съхранени когнитивни умения.

Кога трябва да се консултирате с невропсихолог за вашето дете?

Детето има нужда от консултация с невропсихолог ако наблюдавате някои от следните затруднения или изменения в поведението:

 • Затруднения в планирането и изпълняването на поставени задачи и ежедневни дейности. Детето се справя по-бавно от връстниците си, трудно се организира в работата си, трудно следва или забравя етапите за изпълнение на дадена задача. Самостоятелното изпълнение на задачи е затруднено. Възможен проблем с разбирането на инструкциите. Детето се затруднява да преминава от една задача към друга.
 • Липса на самостоятелност в ежедневието – трудности при обличане, хранене, трудно боравене с училищните материали.
 • Не се ориентира добре във времето и пространството
 • Трудности и нарушения в обучението: забавяне в усвояването на четене и писане (съмнения за дислексия, дизортография), трудности по математика, ниски резултати, въпреки положените усилия, проблеми при запаметяване на уроци.
 • Затруднено внимание и концентрация: невнимание, разсеяност. Детето понякога е превъзбудено или дори импулсивно – изправя се в час, не чака реда си да говори. Трудно се концентрира да изпълни задача, често не довършва докрай започнатата дейност.
 • Забавяне в езиковото развитие: Детето се изразява трудно, говори малко, има трудности с разбирането.
 • Особености в интелектуалното развитие: подозрение за висок интелектуален потенциал (надареност) или индикации за интелектуално изоставане.
 • Внезапни и необясними промени в поведението: силно изявена обща тревожност, депресия, апатия, прекомерна възбуда, чести избухвания и противопоставяния. Поява на тревожност свързана с училището или с общуването.
 • Трудности с комуникацията, социалните умения и отношенията в семейството или с приятелите. Свръхсрамежливост.
 • След преживяна травма на главата, инсулт, при поява на мозъчен тумор, епилепсия, хидроцефалия, след оперативна намеса.
Невропсихологична оценка помага за:

 • получаване на информация относно естеството и степента на затрудненията на детето
 • определяне когнитивния профил на детето, с неговите силни и слаби страни
 • поставяне на диагноза (съвместно с медицинския екип)
 • съставяне на индивидуален ефективен терапевтичен план за подобряване на състоянието и преодоляване на затрудненията, включващ когнитивна неврорехабилитация, метакогнитивна терапия, работа върху емоциите и др.
 • насоки за индивидуално адаптиране на учебния процес според затрудненията на детето
 • предоставяне показатели за нуждата от допълнителни изследвания от специалист (педиатър, невролог, УНГ специалист, офталмолог и т.н.) или от терапевтична подкрепа от други специалисти като логопед, ерготерапевт и др.

Какви са ползите от невропсихологичната оценка и консултацията с невропсихолог?

Ползи за детето

 • Подобряване на благосъстоянието му и усещането, че е по-добре разбрано от съучениците и учителите
 • Приемане на проблемите на детето от родителите му, получаване на тяхната пълна съпричастност
 • Получаване на терапевтична подкрепа (неврокогнитивна терапия и др.), която ще помогнат на детето ви да достигне пълния си потенциал и подобри способностите за учене
 • Прилагане на индивидуални адаптации в училище – повече индивидуална работа, адаптирано темпо на учене, подбор на адаптирани методи, подходи, материали и учебни помагала
 • По-голямо самочувствие и вяра в собствените си възможности
 • Подобрение в отношенията в семейството, с приятелите, в училище
 • Подобрение в поведението
За родителите
 • Подкрепа за по-добро осъзнаване на проблема на детето, както и стратегии и насоки за неговото преодоляване
 • Получаване подробна информация относно
  • наличието на затруднения при вашето дете – дали се дължат на слабост, дали е закъснение в развитието, или нарушение
  • степента на проблема – дали е леко, умерено или тежко
  • прогнозата в средносрочен план – ще се подобри или влоши състоянието
 • По-добро разбиране естеството на затрудненията му
  • Например: затрудненията при четене, които се наблюдават в училище и в къщи, могат да бъдат резултат от наличието на специфично нарушение на писмения език наречено дислексия, но те могат да бъдат предизвикани от нарушение на вниманието и концентрацията, или на работната памет, или на затруднения в изпълнителните (екзекутивни) функции, на проблеми със зрението или нарушена слухова обработка, или липса на мотивация….. Невропсихологичният преглед, извършен с помощта на стандартизирани тестове, може да определи коя от горепосочените причини води до затруднения в четенето, което ще позволи да се планира правилна индивидуална когнитивна терапия и адаптация на учебния процес.
 • Какво точно е въздействието на проблемите на детето върху ученето, ежедневните дейности и отношенията му с околните.
 • Получаване на информация и съвети, които ще ви позволят да разберете по-добре реакциите на вашето дете и да идентифицирате естеството или причината за неговите затруднения в училище, у дома или в обществото.
 • Насоки за използване на адаптирани стратегии за работа вкъщи
 • Вникване в основните причини при наличие на психоафективен проблем на вашето дете. Например дали намаленото самочувствие, безпокойството, проблемите с поведението или усиленото чувство на тъга са резултат от психологично разстройство, от неврологично разстройство или обучителен проблем.
За педагогическия екип
 • Подробен профил с оценка на способностите за учене, силните и слабите страни на детето
 • Насоки за прилагане на подходящи педагогически подходи, които да взимат предвид нуждите и спецификите на детето
 • Насоки към учителя за адаптация начина на обучение, които позволяват да се заобиколят затрудненията и да се използват по-добре силните когнитивни страни на детето.
За лекаря
 • Предоставяне на невропсихологична диагноза с уточняване на клиничната картина, съпътстващото заболяване и степента на увреждане.
 • Вникване в диференциалните диагнози и уточняване етиологията на разстройството.
  • Например: получаването на нисък резултат от оценка по скалата за внимание (Conners, CADDRA или др) може да е резултат от повишена тревожност, надареност, емоционална незрялост, депресия, нарушения на съня и т.н., без непременно да е резултат от разстройство на вниманието (ADHD). Невропсихологичното изследване позволява да се изследват задълбочено всички когнитивни функции и да се уточни как тяхното нарушаване влияе на поведението. Съответно назначените терапия и лечение няма да бъдат едни и същи, в зависимост от етиологията на разстройството.

Този сайт използва бисквитки, за да работи оптимално. Научете повече за нашата: поверителност-на-данни

© Copyrighted content www.valentinadimitrova.com!