Skip to content Skip to footer

Невропсихологично изследване при възрастни

Невропсихологичният преглед представлява цялостна оценка на когнитивните функции като памет, внимание, език, визуално-пространствени умения, планиране, решаване на проблеми и други.

Прегледът, извършен от невропсихолог, спомага да се идентифицират силните и слабите когнитивни способности на пациента с помощта на стандартизирани психометрични и невропсихологични тестове, с цел определяне на специфичен когнитивен профил.

Основната роля на невропсихолога е да оцени наличието, естеството и степента на когнитивни нарушения (например затруднения с паметта или вниманието). Това е нужно за да се потвърди, отхвърли или изясни дадена диагноза или състояние.

При наличието на когнитивни затруднения, невропсихологичното изследване е от изключително важно значение за избора и създаването на правилен индивидуален терапевтичен подход за когнитивна неврорехабилитация.

Невропсихологично изследване на възрастни - внимание, концентрация, говор, депресия, стрес, паник атаки.
Провеждане на стандартизирани невропсихологични тестове за оценка на когнитивните функции  


При отсъствие на дефицити, невропсихологичното изследване може да послужи за по-добро и задълбочено познание на когнитивните, интелектуални и емоционални умения. Да познавате в дълбочина функционирането на мозъка е важно, той е вашият основен работен инструмент. Да сте запознати как функционират вниманието, паметта или емоциите ви позволява да прилагате по-ефективни стратегии всеки ден и следователно да бъдете по-активни в личното си развитие

Какви често срещани оплаквания могат да сигнализират за необходимостта от невропсихологичен преглед при възрастни?

 • Проблеми с краткосрочната памет – задаване на един и същ въпрос многократно, често “губене” на предмети в ежедневието
 • Промяна в поведението, дезориентация, объркване, трудно разпознаване на нещата
 • Поява на затруднения с използването на електронни устройства – телефон, таблет и др.
 • Затруднено внимание и концентрация. Чести обърквания в разговор
 • Езикови затруднения – трудно намиране на думи или затруднение в разбирането или изказа
 • Проблеми с организацията и плануването, поява на импулсивност, затруднения в работния процес
 • Трудност с разбирането или управлението на сметки или финанси
 • Визуално-пространствени затруднения, трудно ориентиране в позната обстановка, трудности при писане, рисуване
 • Промяна в личността и емоциите, поява на тревожност, депресията, еуфория, агресивност
 • Поява на заблуди или халюцинации
 • Затруднено разпознаване на познати хора

На какво могат да се дължат нарушенията на когнитивните функции?

Много неврологични състояния могат да доведат до промени или дефицити в когнитивните функции:

 • Мозъчно-съдови инциденти – преходна исхемична атака, инсулт
 • При появата на заболявания на нервната система като невродегенеративни заболявания като болест на Алцхаймер или свързан синдром, болест на Паркинсон; фокални лобарни атрофии – първична прогресивна афазия, семантична деменция, фронто-темпорална деменция, задна кортикална атрофия; множествена склероза и др.
 • Травматично мозъчно увреждане като последствие от черепно-мозъчна травма, тумор, неврохирургична намеса
 • След прекаран Covid 19
 • Злоупотреба с алкохол, наркотици и други вредни субстанции, които влияят негативно на когнитивните функции
 • Депресия, прегаряне (бърнаут), хроничен стрес, невроза, сънна апнея

Какви са целите на невропсихологичното изследване?

 • Да даде оценка за наличието, естеството и степента на когнитивното увреждане. Резултатите от изследването могат да помогнат да се определи дали измененията в когнитивните функции се дължат на нормално стареене, на неврологично заболяване (например ранна деменция), депресия, тревожност или други причини.
 • Да предостави помощ за поставянето или изясняването на диагноза.
 • Да определи дали когнитивното увреждане на пациента е вероятно да се разреши или да прогресира.
 • Да определи какво може да се направи за лечение или свеждане до минимум на когнитивните затруднения.
 • Да помогне да се планира подходяща индивидуална терапевтична интервенция: идентифициране кои когнитивни способности трябва да бъдат в центъра на когнитивната неврорехабилитация, както и кои силни страни биха могли да компенсират затрудненията.
 • Да постави базова линия, която позволява наблюдение във времето при проследяване развитието на дадено заболяване. Повторният преглед може да покаже колко добре пациентът се възстановява след мозъчен инсулт или друго травматично увреждане, да определи дали е готов да се върнете на работа, дали е безопасно да възобнови шофирането или да поеме други задължения.
 • Установяване на изходно ниво: преглед преди и след медикаментозно или хирургично лечение определя дали когнитивните способности са били повлияни от интервенцията или лечението.
 • Да помогне да се обясни какво е въздействието на мозъчната дисфункция върху дейностите от ежедневния живот

Какви когнитивни функции се оценяват при невропсихологичен преглед?

 • Общ интелект
 • Внимание и концентрация
 • Скорост на обработка на информацията
 • Екзекутивни функции : умения от най-високо ниво, които използваме за организиране, планиране, преценка, управление на времето, решаване на проблеми, разсъждение, поддържане на самоконтрол…
 • Учене и памет
 • Визуално-пространствени умения
 • Език, реч: разбиране на устен или писмен език, четене, говорене и писане
 • Гнозис : способността ни да възприемаме и разпознаваме обекти чрез сетивата си
 • Праксис : способността ни да извършваме сложни двигателни действия
 • Емоционално състояние
Този сайт използва бисквитки, за да работи оптимално. Научете повече за нашата: поверителност-на-данни

© Copyrighted content www.valentinadimitrova.com!