Skip to content Skip to footer

Експертно психологично изследване на деца и възрастни, становище пред ТЕЛК и различни държавни институции

Изготвяне на психологично становище и заключение за явяване пред ТЕЛК/НЕЛК.

Изследването включва клинично интервю с последващ етап на тестово диагностично изследване, което се извършва с помощта на стандартизирани невро-психологични и психометрични скали, тестове и въпросници. Изследването е с продължителност от 60 до 90 минути. При някои заболявания се изисква присъствие на придружител, към когото при нужда могат да бъдат отправени въпроси. При определени условия и предварителна уговорка, психологичното изследване за ТЕЛК може да бъде проведено в домашни условия.

Становището за ТЕЛК се анализира и изготвя в рамките на 5 работни дни, като пациента получава писмен документ в 2 екземпляра.

Изготвяне на психологични становища и заключения, които да послужат пред органите на различни държавни институции, органите на съдебната власт, ЦДГ, училища, специализирани заведения

Изследването започва с първоначална среща с цел запознаване със случая, разглеждане на медицинските документи и провеждане на клинично интервю с пациента и/или негови близки. На последващ етап се провежда втора среща, при която се извършва тестово-диагностичното изследване, за което се използват стандартизирани невро-психологични и психометрични скали, тестове и въпросници. Продължителността на изследването варира според конкретния случай.

Как да се подготвите за психологично изследване?

  • Подгответе и носете всички медицински документи, становища, епикризи свързани със здравословното състояние.
  • Ако се явявате за подновяване на ТЕЛК, моля, носете всякаква предишна документация.
  • Подгответе и носете актуален списък с приеманите лекарства
  • Носете очила и слухов апарат, ако са необходими.
  • Осигурете си достатъчно почивка предишната нощ, като е препоръчително да не приемате алкохол или други упойващи вещества.
Този сайт използва бисквитки, за да работи оптимално. Научете повече за нашата: поверителност-на-данни

© Copyrighted content www.valentinadimitrova.com!